Teeme vähemaga rohkem 

Kui küsida, mida tähendab jätkusuutlikkus AkzoNobeli jaoks, vastame, et see on meie edu pant.

Teame liigagi hästi, et me tulevik sõltub meie võimest kasutada ressursse arukalt. See tähendab: rohkem innovatsiooni, vähem traditsioonilisi lahendusi; rohkem taastuvenergiat ja -materjale, vähem rõhku fossiilsetele materjalidele; rohkem rõhku väärtusahelale ja vähem introvertset mõtlemist.

Peame ilmselge väljakutse muutma võimaluseks, misläbi saame luua klientidele ja kogu ühiskonnale rohkem lisaväärtust. Kuidas seda teha? Tõestades, et ressursside piiratus ei sea piiranguid meie ambitsioonikusele ega kujutlusvõimele.

Sestap oleme võtnud vastu radikaalse tõhususe strateegia, mis kätkeb endas koostööd klientide ja tarnijatega selle nimel, et avada piiramatud võimalused, kasutades piiratud ressursse. Oleme pühendunud võimaluste leidmisele ka kõige lootusetumates olukordades.