Just sellepärast oleme kasutusele võtnud jätkusuutlikkuse strateegia Planet Possible. Oleme seadnud eesmärgiks luua rohkem väärtust, kasutades vähem ressursse. Koostöös klientide ja partneritega püüame teha elu elamisväärsemaks, tervislikumaks ja innustavamaks.

Kuna maailma rahvastik kasvab, ent ressursside kättesaadavus mitte, tuleb mõelda uutmoodi, et saaksime vastu tulla klientide kasvavatele vajadustele ja ootustele, tegemata seejuures järelandmisi kvaliteedis.